login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ


ถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสด

จำนวนผู้เข้าชม : 316,517 | ฟังวิทยุ (สำรอง)

Google+
Dj Profile
สถานีวิทยุไทยพีบีเอส

ดีเจ :
สถานีวิทยุไทยพีบีเอส

ชื่อสถานี : สถานีหลัก

MUSIC

22/07/2017

|

เวลา 00:00-06:00

MUSIC
none

Green & Brown Talk

22/07/2017

|

เวลา 06:00-07:00

Green & Brown Talk
none


บทเพลงพระราชนิพนธ์

22/07/2017

|

เวลา 07:30-08:00

บทเพลงพระราชนิพนธ์
none

เคารพธงชาติไทย

22/07/2017

|

เวลา 08:00-08:02

เคารพธงชาติไทย
none

รายการจากทางสถานี

22/07/2017

|

เวลา 08:02-09:00

รายการจากทางสถานี
none

เทปสัมภาษณ์ (Rerun)

22/07/2017

|

เวลา 09:00-10:00

เทปสัมภาษณ์ (Rerun)
none

MUSIC

22/07/2017

|

เวลา 10:00-11:00

MUSIC
none

พิกัดเพศ

22/07/2017

|

เวลา 11:00-12:00

พิกัดเพศ
on air


เกษตรบ้านเรา

22/07/2017

|

เวลา 12:30-13:00

เกษตรบ้านเรา
none

รายการจากทางสถานี

22/07/2017

|

เวลา 13:00-14:00

รายการจากทางสถานี
none

หลบมุมอ่าน

22/07/2017

|

เวลา 14:00-15:00

หลบมุมอ่าน
none

MUSIC

22/07/2017

|

เวลา 15:00-16:00

MUSIC
none

หลังไมค์ในสนามข่าว

22/07/2017

|

เวลา 16:00-17:00

หลังไมค์ในสนามข่าว
none

รายการจากทางสถานี

22/07/2017

|

เวลา 17:00-18:00

รายการจากทางสถานี
none

เคารพธงชาติไทย

22/07/2017

|

เวลา 18:00-18:02

เคารพธงชาติไทย
none

เดินหน้าประเทศไทย

22/07/2017

|

เวลา 18:02-18:25

เดินหน้าประเทศไทย
none

MUSIC

22/07/2017

|

เวลา 18:25-19:00

MUSIC
none


VEC The Series

22/07/2017

|

เวลา 19:30-20:00

VEC The Series
none

ข่าวในพระราชสำนัก

22/07/2017

|

เวลา 20:00-20:30

ข่าวในพระราชสำนัก
none

MUSIC

22/07/2017

|

เวลา 20:30-00:00

MUSIC
none

Chat
ห้องสนทนา ห้องสนทนา
loading