login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

ถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสด
load..player

จำนวนผู้เข้าชม : 274,623 | ฟังวิทยุ (สำรอง)

Google+
Dj Profile
รายการจากทางสถานี

ดีเจ :
รายการจากทางสถานี

ชื่อสถานี : สถานีหลัก

MUSIC

23/01/2017

|

เวลา 00:00-06:00

MUSIC
none

The Breakfast Show

23/01/2017

|

เวลา 06:00-07:00

The Breakfast Show
none


The Breakfast Show

23/01/2017

|

เวลา 07:30-08:00

The Breakfast Show
none

เคารพธงชาติไทย

23/01/2017

|

เวลา 08:00-08:00

เคารพธงชาติไทย
none

รายการจากทางสถานี

23/01/2017

|

เวลา 08:00-09:00

รายการจากทางสถานี
none

VEC Connect

23/01/2017

|

เวลา 09:00-12:00

VEC Connect
none


VEC The Series

23/01/2017

|

เวลา 12:30-13:00

VEC The Series
none

รายการจากทางสถานี

23/01/2017

|

เวลา 13:00-14:00

รายการจากทางสถานี
none

The Room

23/01/2017

|

เวลา 14:00-17:00

The Room
none

รายการจากทางสถานี

23/01/2017

|

เวลา 17:00-18:00

รายการจากทางสถานี
on air

เคารพธงชาติไทย

23/01/2017

|

เวลา 18:00-18:00

เคารพธงชาติไทย
none

เดินหน้าประเทศไทย

23/01/2017

|

เวลา 18:00-18:15

เดินหน้าประเทศไทย
none

Here You R

23/01/2017

|

เวลา 18:15-19:00

Here You R
none


Here You R

23/01/2017

|

เวลา 19:30-20:00

Here You R
none

ข่าวในพระราชสำนัก

23/01/2017

|

เวลา 20:00-20:15

ข่าวในพระราชสำนัก
none

Here You R

23/01/2017

|

เวลา 20:15-21:00

Here You R
none

MUSIC

23/01/2017

|

เวลา 21:00-00:00

MUSIC
none

Chat
ห้องสนทนา ห้องสนทนา
loading