login

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

เพิ่มลดขนาดตัวหนังสือ

ถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสด
load..player

จำนวนผู้เข้าชม : 281,270 | ฟังวิทยุ (สำรอง)

Google+
Dj Profile
dj

ดีเจ :

ชื่อสถานี :

MUSIC

25/02/2017

|

เวลา 00:00-06:00

MUSIC
none

Talk about Teen

25/02/2017

|

เวลา 06:00-07:00

Talk about Teen
none


Talk about Teen

25/02/2017

|

เวลา 07:30-08:00

Talk about Teen
none

เคารพธงชาติไทย

25/02/2017

|

เวลา 08:00-08:00

เคารพธงชาติไทย
none

รายการจากทางสถานี

25/02/2017

|

เวลา 08:00-09:00

รายการจากทางสถานี
none

Joy on Weekend

25/02/2017

|

เวลา 09:00-10:00

Joy on Weekend
none

บอกเล่าเรื่องศิลป์

25/02/2017

|

เวลา 10:00-12:00

บอกเล่าเรื่องศิลป์
none


VEC The Series

25/02/2017

|

เวลา 12:30-13:00

VEC The Series
none

รายการจากทางสถานี

25/02/2017

|

เวลา 13:00-14:00

รายการจากทางสถานี
none

VEC Club

25/02/2017

|

เวลา 14:00-17:00

VEC Club
none

รายการจากทางสถานี

25/02/2017

|

เวลา 17:00-18:00

รายการจากทางสถานี
none

เคารพธงชาติไทย

25/02/2017

|

เวลา 18:00-18:00

เคารพธงชาติไทย
none

เดินหน้าประเทศไทย

25/02/2017

|

เวลา 18:00-18:15

เดินหน้าประเทศไทย
none

VEC Show Time

25/02/2017

|

เวลา 18:15-19:00

VEC Show Time
none


VEC Show Time

25/02/2017

|

เวลา 19:30-20:00

VEC Show Time
none

ข่าวในพระราชสำนัก

25/02/2017

|

เวลา 20:00-20:15

ข่าวในพระราชสำนัก
none

VEC Show Time

25/02/2017

|

เวลา 20:15-21:00

VEC Show Time
none

MUSIC

25/02/2017

|

เวลา 21:00-00:00

MUSIC
none

Chat
ห้องสนทนา ห้องสนทนา
loading